پاورپوینت گیاهشناسی ریشه - سه شنبه 11 مهر 1391
راهنمای کتب و استاندارد های کشاورزی شاخه کاردانش - سه شنبه 11 مهر 1391
نظر خواهی درمورد تعیین دوره های ضروری ضمن خدمت در گروه کشاورزی فنی و حرفه ای استان کردستان - سه شنبه 11 مهر 1391
امتحانات تکوینی و نوبت اول - سه شنبه 11 مهر 1391
برنامه زمانبندی مهارت پرورش گیاهان آپارتمانی - سه شنبه 11 مهر 1391
ویروس های گیاهی - سه شنبه 11 مهر 1391
کتاب فراورده های گیاهیpdf - سه شنبه 11 مهر 1391
تصاویر کردستان زیبا - سه شنبه 11 مهر 1391
بروشور امور باغی(کاردانش و فنی و حرفه ای) - سه شنبه 11 مهر 1391
بانک سوالات رشته امور زراعی - باغی - سه شنبه 11 مهر 1391
نظر خواهی درمورد تعیین دوره های ضروری ضمن خدمت در گروه کشاورزی فنی و حرفه ای استان کردستان - پنجشنبه 6 مهر 1391
امتحانات تکوینی و نوبت اول - پنجشنبه 6 مهر 1391
دوره های ضمن خدمت قرآنی فرهنگیان در اواخر ابان91 - پنجشنبه 6 مهر 1391
شش دوره مجلات رشد - پنجشنبه 6 مهر 1391
تصاویر گیاهان آپارتمانی و باغچه ای - پنجشنبه 6 مهر 1391
تبریک سال تحصیلی 91-92 - پنجشنبه 6 مهر 1391
صفحه قبل 1 صفحه بعد